Søk

Vil online handel utradere fysisk?

89 % av all detaljhandel i UK berører en fysisk butikk. Det viser en fersk studie fra Verdict/British Land. Dette betyr at fysisk butikkhandel er større enn det som rapporteres. På årsbasis gir dette en økning i butikkhandelen på 5 %. Holdes dagligvarer utenfor og en kun ser på faghandel så er økningen på 9 %. Denne informasjnen er nok kjærkommen for en eiendomsaktør som British Land. Denne studien skiller seg fra andre ved at den både har et omfattende utvalg, 30 000 kunder (shoppers), og går mer detaljert inn i kundenes kjøpeprosess. Verdict har delt inn handelen i fysisk handel (butikk), henting i butikk (click & collect), online med søking i butikk, online uten søking i butikk, online pu

Balanza Gruppen AS

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Proudly created with wix.com