Søk

Skal staten kontrollere innkjøpsprisene?

Høyre utreder forbud mot at leverandører kan selge samme vare til ulike priser til dagligvarekjedene. Følg denne linken og les mine kommentarer: https://e24.no/makro-og-politikk/dagligvarebransjen/eksperter-skeptiske-til-hoeyres-pristvang-redd-vi-faar-dyrere-varer/24280785 De fleste er enige om at den sterke konsentrasjonen i dagligvarebransjen er bekymringsfull. Konsentrasjonen er størst på engros/inkjøpsleddet hos dagligvarehusene. Den er noe mindre på kjedenivå. Deler av leverandørleddet har også høy konsentrasjon. Undertegnede har liten tro på at et statlig organ vil klare å kontrollere og styre innkjøpsprisene til dagligvaregrossistene slik at prisene blir like. Faren er stor for at et

Balanza Gruppen AS

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Proudly created with wix.com