top of page
Søk

Vil online handel utradere fysisk?

89 % av all detaljhandel i UK berører en fysisk butikk. Det viser en fersk studie fra Verdict/British Land. Dette betyr at fysisk...

bottom of page