• Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Balanza Gruppen AS

Proudly created with wix.com

May 28, 2019

Balanza Gruppen AS har i år startet med import av vin fra Portugal. I øyeblikket har vi fokus på vin fra Alentejo som ligger øst for Lisboa. Denne regionen er mest kjent for sine rødviner, men vinskribenter fremhever at de også har hvitviner.

March 11, 2018

Høyre utreder forbud mot at leverandører kan selge samme vare til ulike priser til dagligvarekjedene. Følg denne linken og les mine kommentarer: https://e24.no/makro-og-politikk/dagligvarebransjen/eksperter-skeptiske-til-hoeyres-pristvang-redd-vi-faar-dyrere-varer/24280785

De fleste er enige om at den sterke konsentrasjonen i dagligvarebransjen er bekymrin...

January 10, 2017

Bestevennstrategien til Rema betyr at innkjøpene til kjeden vil bli konsentrert om færre leverandører. Det er denne strategien Rema er tuftet på fra starten av - ikke så overaskende at de viderefører den - egentlig er bare språkdrakten ny. Se for øvrig mine kommentarer i nettavisen E24: http://e24.no/naeringsliv/rema-1000/dagligvare-ekspert-om-rema-1000s-...

September 7, 2016

89 % av all detaljhandel i UK berører en fysisk butikk. Det viser en fersk studie fra Verdict/British Land. Dette betyr at fysisk butikkhandel er større enn det som rapporteres. På årsbasis gir dette en økning i butikkhandelen på 5 %. Holdes dagligvarer utenfor og en kun ser på faghandel så er økningen på 9 %. Denne informasjnen er nok kjærkommen for en e...

August 26, 2016

"Does shopping drive tourism or vice-verca?" Dette spørsmålet stiller Lorrie King, Deloitte Canada, i et innlegg i en UNWTO rapport om handel og turisme. Balanza Gruppen har utviklet et konsept for lokal planlegging med mål å oppnå større resultater ved at turisme og handel gjensidig påvirker hverandre på en positiv måte. Ifølge UNWTO rapporten utgjør tur...

November 28, 2015

Alt er i endring. Hele tiden. Er dine kunder i dag de samme som i går? Er dine konkurrenter i dag de samme som i går. Hvor godt er dere posisjonert? Hvor lett er det for kundene å se hvordan dere skiller dere ut fra konkurrentene. Dere kommuniserer fra mange nivåer og via mange kanaler. Hva som sies er viktig. Hvordan det sies er like viktig. Å treffe kun...

Please reload

NEWS & UPDATES