• Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Balanza Gruppen AS

Proudly created with wix.com

September 7, 2016

89 % av all detaljhandel i UK berører en fysisk butikk. Det viser en fersk studie fra Verdict/British Land. Dette betyr at fysisk butikkhandel er større enn det som rapporteres. På årsbasis gir dette en økning i butikkhandelen på 5 %. Holdes dagligvarer utenfor og en kun ser på faghandel så er økningen på 9 %. Denne informasjnen er nok kjærkommen for en e...

Please reload

NEWS & UPDATES