top of page

OM OSS

Balanza Gruppen AS

 

Balanza Gruppens rådgivning skal bidra til å øke din verdiskaping. Vi skaffer innsikt gjennom fakta, statistikker og analyser. Vi lytter i tillegg til dine erfaringer og bidrar med Balanza Gruppen sine. Alt vi gjør tar sitt utgangspunkt kundene og sluttbrukerne. Vi assisterer gjerne gjennom å styre interne prosesser. Vi skaffer data om omgivelsene. Vi analyserer og presenterer. Balanza Gruppen AS har spesialisert oss på å være assistenter, mens du selv som vår kunde eier prosessen.

 

Vi tror at det er viktig å gjøre tingene riktig, men enda viktigere å gjøre de riktige tingene. Derfor har vi fokus på to områder:

 

 • Markedsanalyse og strategisk utvikling

  • Bransjestatistikk og handelsanalyse

  • Forbruker/sluttbruker informasjon

  • Ekspansjon, lokalisering og etablering

 • Markedsføring/posisjonering

  • Analyse av konkurranse posisjon

  • Valg av posisjonering

  • Brief til kommunikasjon og medievalg

  • Analyse av vertikal verdikjede

  • Brand struktur, logo, skilting, emballasje

Balanza Gruppen har spisskompetanse innenfor retail og dagligvaremarkedet.

Hvorfor sier vi gruppen når vi er et lite firma? Fordi vi har  mange samarbeidspartnere som utfyller oss. Vi samarbeider med Statistisk sentralbyrå, Kvarud og Andhøy på kjøpesenter- og næringsstatistikk. Med Sejan AS på sjømatprosjekter, med Sterk kommunikasjon på reklamebyråtjenester og Institutt for Bransjeanalyser på handelsanalyser for det offentlige. Balanza Gruppens seneste samarbeidspartner på strategi og forretningsutvikling er Effecto Consulting.

 

Vi startet med rådgivningstjenester i 2002. Hadde de første årene kontor på Bekkestua, deretter på Solli plass, og nå trives vi på Lilleaker i Oslo.

For mer informasjon. Kontakt oss.
Team
bottom of page