Søk

Turisme og handel

"Does shopping drive tourism or vice-verca?" Dette spørsmålet stiller Lorrie King, Deloitte Canada, i et innlegg i en UNWTO rapport om handel og turisme. Balanza Gruppen har utviklet et konsept for lokal planlegging med mål å oppnå større resultater ved at turisme og handel gjensidig påvirker hverandre på en positiv måte. Ifølge UNWTO rapporten utgjør turist shopping mer enn 1,3 trillioner US$ globalt. Vi er opptatt av hvor mye vi kan hente ut av turistenes budsjett lokalt, enten i en kommune eller på et sted. Ved å skape et mer aktivt samarbeid mellom handelsstanden og turistnæringen samt lokale myndigheter kan beløpene turister legger igjen årlig økes betydelig. Vi tar utgangspunkt i følge

Balanza Gruppen AS

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Proudly created with wix.com