Søk

Turisme og handel

"Does shopping drive tourism or vice-verca?" Dette spørsmålet stiller Lorrie King, Deloitte Canada, i et innlegg i en UNWTO rapport om handel og turisme. Balanza Gruppen har utviklet et konsept for lokal planlegging med mål å oppnå større resultater ved at turisme og handel gjensidig påvirker hverandre på en positiv måte. Ifølge UNWTO rapporten utgjør turist shopping mer enn 1,3 trillioner US$ globalt. Vi er opptatt av hvor mye vi kan hente ut av turistenes budsjett lokalt, e