Søk

Vil online handel utradere fysisk?

89 % av all detaljhandel i UK berører en fysisk butikk. Det viser en fersk studie fra Verdict/British Land. Dette betyr at fysisk butikkhandel er større enn det som rapporteres. På årsbasis gir dette en økning i butikkhandelen på 5 %. Holdes dagligvarer utenfor og en kun ser på faghandel så er økningen på 9 %. Denne informasjnen er nok kjærkommen for en eiendomsaktør som British Land. Denne studien skiller seg fra andre ved at den både har et omfattende utvalg, 30 000 kunder