top of page
Søk
  • Geir Myklebust

Skal staten kontrollere innkjøpsprisene?


Høyre utreder forbud mot at leverandører kan selge samme vare til ulike priser til dagligvarekjedene. Følg denne linken og les mine kommentarer: https://e24.no/makro-og-politikk/dagligvarebransjen/eksperter-skeptiske-til-hoeyres-pristvang-redd-vi-faar-dyrere-varer/24280785

De fleste er enige om at den sterke konsentrasjonen i dagligvarebransjen er bekymringsfull. Konsentrasjonen er størst på engros/inkjøpsleddet hos dagligvarehusene. Den er noe mindre på kjedenivå. Deler av leverandørleddet har også høy konsentrasjon.

Undertegnede har liten tro på at et statlig organ vil klare å kontrollere og styre innkjøpsprisene til dagligvaregrossistene slik at prisene blir like. Faren er stor for at et slikt prosjket mislykkes og at forbrukerne ender opp med høyere priser. Prisdannelsen på dagligvareprodukter består av svært mange elementer. Produksjonspris er bare en av faktorene og heller ikke denne er entydig. Den avhenger blant annet av kvalitet, kvantum, kjedens eget merke (private label), leverandørens merke (brand) osv. Enten vil det være mange muligheter for aktørene å omgå en ny lov - eller så vil motivasjonen blant dagligvarehusene til å forhandle bedre priser falle bort. Hvorfor skulle eksempelvis Norgesgruppen forhandle bedre priser som både RemaGruppen og Coop får ta del?

Politikerne bør heller se om konkurranseloven bør skjerpes for å løse probnlemene med for liten konkurranse i dagligvaresektoren. Konkurransetilsynet har tidligere vist evne til å skaffe seg innsikt i dagligvarebransjen og å gi dette tilsynet videre fullmakter kan være en vei ut av denne problematikken.


51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tenerife - et ukjent vinland

At Tenerife er en ferieøy med sommer hele året er velkjent. Vi er mange som nettopp på denne øya har fått sol og saltvann på kroppen i det som ellers er kalde tider her hjemme. Mindre kjent er det at

Vi har startet vinimport

Balanza Gruppen AS har i år startet med import av vin fra Portugal. I øyeblikket har vi fokus på vin fra Alentejo som ligger øst for Lisboa. Denne regionen er mest kjent for sine rødviner, men vinskri

bottom of page