Søk

Turisme og handel

"Does shopping drive tourism or vice-verca?" Dette spørsmålet stiller Lorrie King, Deloitte Canada, i et innlegg i en UNWTO rapport om handel og turisme. Balanza Gruppen har utviklet et konsept for lokal planlegging med mål å oppnå større resultater ved at turisme og handel gjensidig påvirker hverandre på en positiv måte. Ifølge UNWTO rapporten utgjør turist shopping mer enn 1,3 trillioner US$ globalt. Vi er opptatt av hvor mye vi kan hente ut av turistenes budsjett lokalt, e

På tide å tenke posisjonering

Alt er i endring. Hele tiden. Er dine kunder i dag de samme som i går? Er dine konkurrenter i dag de samme som i går. Hvor godt er dere posisjonert? Hvor lett er det for kundene å se hvordan dere skiller dere ut fra konkurrentene. Dere kommuniserer fra mange nivåer og via mange kanaler. Hva som sies er viktig. Hvordan det sies er like viktig. Å treffe kundene på sin hjemmebane kan både være krevende og lett. Balanza Gruppen kan bidra med å analysere verdikjeden slik at det bl